Poslanstvo in vizija podjetja

Naše poslanstvo je zmanjšati škodljiv vpliv človeka na naravo.

Prihaja do globalne vodne krize, ki jo prinašajo redke padavine in podnebne spremembe: voda in podnebje sta neločljivo povezana. Prilagoditev vplivov podnebnih sprememb na vodo lahko zaščiti zdravje in reši življenje, kot tudi bolj učinkovito rabo vode lahko zmanjša emisije toplogrednih plinov. Kako?

  • Sprejetje krožnih proizvodnih sistemov, da bi vodo veliko učinkoviteje uporabljali.
  • Zmanjševanje uporabe herbicidov za uničevanje plevelov, maha in alg in prehod na alternativne metode.
  • Zmanjševanje uporabe detergentov pri vsakodnevnih opravilih, kot so čiščenje, dezinfekcija, …

V dneh osamitve zaradi pandemije, kjer dostop do vode, tudi samo za umivanje rok, postane glavna potreba po preventivi, spomnimo se tega dragocenega vira, ki ga prepogosto jemljemo za samoumevno.

Prvi pomemben korak, ki ga lahko naredimo, je resno začeti “ne zapravljaj vode”.

Vsakdo mora imeti svojo vlogo. Tudi ti!

Verjamemo, da je voda vir življenja…in življenje naj ostane živo.

 

Upload Image...