Svet se je znašel v nepričakovani situaciji, iz katere edini možni izhod predstavlja preudarno, varno in preventivno ravnanje, s katerim bi zaščitili sebe in ljudi okoli nas.

Zaradi počasnega in dolgotrajnega cepljenja ter še ne razvitega zdravila za zdravljenje COVID-19, je naša najboljša zaščita pred virusom prav preventiva, ki znatno zmanjšuje možnost okužbe.

Virus lahko na površini preživi od več ur pa vse do nekaj dni (odvisno od okolja, materiala, temperature itd.), zato je izjemno pomembno umivanje rok ter razkuževanje površin.
Naši parni čistilci delujejo zgolj na bazi vodne pare, ki brez kakršnihkoli dodatnih kemikalij dezinficirajo in očistijo vse površine. Samo z močjo pritiska, vode in visoke temperature dosežemo stopnjo, ki nam omogoča, da se znebimo do 99,9% bakterij. Večina virusov lahko preživi še do temperature 66°C, to pa je toplota, ki jo parni čistilci z lahkoto presežejo, saj dosežejo vse do 100°C.
Kot dodatek, pa je potrebno izpostaviti tudi dejstvo, da to ne velja le za trenutni koronavirus, ampak za vse bakterije in viruse, ki jih najdemo v okolju in so nevarni za človeka.

Kje vse lahko uporabite naše parne čistilce?

Ne samo, da so prijazni okolju, ampak jih lahko tudi uporabljamo na katerikoli površini, tako na notranjih, kot na zunanjih površinah in to vse od avtobusnih postaj, igrišč, prostorov v in okoli bolnic, v šolah, športnih objektih, trgovinah, okolici hiš in stanovanjskih blokov, pa vse do tekstila in celo elektronskih naprav.
Z uporabo takih naprav lahko zaščitimo, očistimo ter razkužimo celotno okolje, poskrbimo za preventivno zaščito nas samih in naših najbližjih ter pripomoremo k ustvarjanju varnega okolja tudi za tiste najbolj ranljive člane naše družbe.

Operacijske sobe, ambulante in različni oddelki bolnišnic, so okolja z velikim tveganjem okužbe, kjer je za učinkovito izpolnjevanje zelo visokih higienskih standardov nujno učinkovito ukrepanje.